Podczas dzisiejszej (21 września) sesji radni podjęli decyzję o zmianach budżetowych. Dotyczą one objęcia dodatkowych akcji w spółkach sportowych – GKM i Olimpia.Obie sportowe spółki zostały dokapitalizowane kwotą po 1 milion złotych każda, a mają zapewnić obu spółkom środki na finansowanie bieżącej działalności.
 
Za zmianą uchwały budżetowej zagłosowało 15 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, a jeden radny był przeciwny. Z kolei w kwestii zmiany wieloletniej prognozy finansowej pozytywnie opowiedziało się 11 radnych, 3 się wstrzymało, a 7 zagłosowało przeciw.


Karol Piernicki

Rzecznik Prasowy