Wciąż trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach GBO 2023. O tym, że warto wziąć w nim udział przekonuje postępująca realizacja tegorocznych zadań. Dzięki oddanym głosom Grudziądz zmienia swoje oblicze na lepsze.Znakomitym tego przykładem jest postępująca realizacja zadania objętego tegorocznym Grudziądzkim Budżetem Obywatelskim. Chodzi tu o remont chodnika położonego w pobliżu pawilonu przy ul. Łęgi 7. Wykonawcą zadania jest ZDBM Paweł Michałecki z siedzibą w Grupie, a kwota, na jaką zadanie to opiewa, to blisko 53 tys. zł brutto. W jego ramach trwa wymiana nierównej i spękanej nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej „Polbruk”. Prace wciąż trwają.

 


Marcin Mielnicki
Biuro Prasowe i Medialne