Dzisiaj, 8 listopada, weszło w życie Zarządzenie Prezydenta, dotyczące reorganizacji Urzędu Miejskiego.

Zmiany obejmują struktury Urzędu Stanu Cywilnego. Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacyjnych został rozdzielony na Wydział Uprawnień Komunikacyjnych oraz Referat Spraw Obywatelskich, który wspólnie z Referatem Rejestracji Stanu Cywilnego podlegają bezpośrednio pod USC.

Ponadto, powstały: Biuro Współpracy z Mieszkańcami i Marketingu, Biuro Działalności Gospodarczej oraz Biuro Lasów Komunalnych.

Treść zarządzenia wraz ze schematem organizacyjnym zostanie podana do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.


Karol Piernicki

Rzecznik Prasowy