Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Celnik – opis zawodu

Celnik to pracownik państwowych służb celnych. Zajmują się one ochroną polskich granic przed nielegalnym ich przekraczaniem, dokonywaniem przemytu albo – we współpracy z Policją i Wojskiem – w jakikolwiek sposób naruszanych. Najczęściej jako celnika rozumiemy pracownika punktów przy oficjalnych przejściach granicznych, który zajmuje się odprawą przekraczających granicę osób i pojazdów. Jego zadaniem jest kontrola dokumentów, sprawdzenie, czy nie są przemycane zakazane lub obłożone opłatą celną przedmioty. Oraz czy nie przewozi się materiałów wybuchowych, broni czy narkotyków.

Szerszy opis zawodu celnika znajduje się na blogu https://www.zlecenia.pl/blog/jak-wyglada-praca-celnika-celnik-i-sluzba-celno-skarbowa/.

Celnik – wymagania zawodowe

Nie ma formalnych wymogów dotyczących wykształcenia w pracy celnika. Choć coraz częściej zwraca się uwagę na wykształcenie wyższe. Do tej pracy bardziej istotne są umiejętności miękkie czy znajomość języków obcych. Najlepiej angielski i jeden z języków urzędowych krajów sąsiadujących z Polską lub z którego często się migruje do Polski. Wymagane jest prawo jazdy kategorii B, niekaralność, niewspółpracowanie ze służbami komunistycznymi oraz podstawowe pojęcie na temat specyfiki polskich sąsiadów, polityki państwowej i prawa materialnego. Rekrutacja do Służby Celnej jest kilkuetapowa. Polega na weryfikacji informacji o kandydacie, przeprowadzania badań, testów sprawnościowych, szczegółowych rozmów kwalifikacyjnych.

Więcej o tym jak zostać celnikiem dowiemy się z artykułu na portalu https://www.zlecenia.pl/blog/jak-zostac-celnikiem-pracuj-jako-celnik/.

Celnik – warunki pracy

To praca, która niesie ze sobą wiele wyzwań, nieprzewidywanych sytuacji o charakterze stresogennym. Mnogość osób i pojazdów, które w ciągu dnia przekraczają granice, zwiększa szanse na napotykanie osób niecnych i zamierzeniach przestępczych. Lub takich, którzy będą oferowali układy korupcyjne. To także praca bardzo odpowiedzialna – udowodnione niedopatrzenia w przeszukiwaniu pojazdów czy osób, przepuszczenie osób niepowołanych mogą skutkować problemami służbowymi.

Celnik – zatrudnienie i płace

Tę pracę można uzyskać wyłącznie w Służbie Celnej. Choć miejsce pracy nie musi znajdować się na samych przejściach granicznych. Mogą być to też międzynarodowe dworce, porty i lotniska. Nie ma w tym zawodzie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej czy wykonywanie usług celnych w sektorze prywatnym. Zarobki celnika wynoszą między 2700 a 3700 zł plus dodatki.