Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Spółka OPEC-Ineko z grupy OPEC Grudziądz realizuje projekt „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w EC Łąkowa w Grudziądzu”. Zadanie zyskało dofinansowanie aż z dwóch źródeł, przed spółka decyzja, które wybrać.Projekt uzyskał pozytywną ocenę oraz została mu przyznana dotacja i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe”. Ten sam projekt otrzymał również dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, czyli tzw. Funduszy Norweskich. Tutaj wśród kilkudziesięciu zgłoszonych zadań, to realizowane przez grudziądzką spółkę zajęło wysoką, drugą pozycję.

– Tak wysoka ocena projektu przez dwa podmioty świadczy o profesjonalizmie i zaangażowaniu zespołu, który go przygotował – podkreśla Marek Jopp, specjalista ds. marketingu i promocji w OPEC Grudziądz. - Przed Spółką teraz trudna decyzja − rozstrzygnięcie, które z uzyskanych źródeł finansowania będzie korzystniejsze przy realizacji tego projektu.

Budowa biomasowej jednostki kogeneracyjnej w Elektrociepłowni Łąkowa pozwoli na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej, ograniczenie produkcji energii w istniejących węglowych źródłach wytwórczych, a także zdecydowane obniżenie kosztów operacyjnych działalności związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2.

– Ponadto, zwiększy się udział jednostki kogeneracyjnej w całkowitej produkcji ciepła, wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne Grudziądza, wypełnione zostaną obowiązki wynikające z obecnych i przewidywanych w przyszłości uregulowań formalno-prawnych w Polsce, polityki ekologicznej Unii Europejskiej czy pakietu klimatycznego w zakresie ochrony środowiska – wylicza Marek Jopp.


Karol Piernicki

Rzecznik Prasowy