Spółka OPEC-INEKO z Grupy OPEC GRUDZIĄDZ podpisała z firmą SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce umowę na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu.

Umowa ma związek z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”,  w której paliwem będzie luźna słoma.

– Specjaliści z SAFEGE będą sprawować nadzór nad przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji przetargowej, współpracą przy wyborze generalnego wykonawcy oraz nadzorem nad budową kotła opalanego biomasą w postaci luźnej słomy – tłumaczy Marek Jopp, Specjalista ds. marketingu i promocji w OPEC Grudziądz. – Wykorzystywanie luźnej słomy pochodzącej z uprawy zbóż  jest rozwiązaniem popularnym w wielu krajach, np. w Niemczech i Skandynawii. Słoma będąca odpadem w produkcji rolnej, zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dzięki temu Grudziądz może stać się jednym z pierwszych miast w Polsce, które będzie mogło pochwalić się znaczącym udziałem ekologicznego ciepła i radykalnie zmniejszyć ilość spalanego paliwa kopalnego, jakim jest węgiel kamienny.


Biuro Prasowe i Medialne