Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Publikujemy komunikat dotyczący Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych w zakresie budowy Parku rozrywki wodnej w Grudziądzu.

Przedmiotem zamówienia są konsultacje związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parku rozrywki wodnej w Grudziądzu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem konsultacji jest uzyskanie informacji, które będą wykorzystane w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności w zakresie formy prawnej, finansowej i technicznej planowanego przedsięwzięcia oraz poinformowanie wykonawców o planach i wymaganiach zamawiającego dotyczących zamówienia.

Poza publicznym ogłoszeniem, zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach zostało skierowane do blisko 30 podmiotów w przeszłości związanych z podobnymi projektami.

Centrum rekreacji wodnej , poza atrakcjami rekreacyjnymi dla dzieci i dorosłych oraz basenem sportowym z widownią, będzie w swojej ofercie posiadało możliwość skorzystania z dobroczynnych właściwości zasobów naturalnych Grudziądza tj. źródeł wody solankowej.

Ze względu na charakter inwestycji, związany z korzystną lokalizacją, dużą liczbą dostępnych atrakcji, pojemnością obiektu, wyjątkowym charakterem dostępnych wód solankowych, obiekt poza samymi mieszkańcami Grudziądza powinien przyciągnąć również mieszkańców innych regionów. Ze względu na wspomniany, unikalny charakter dostępnych wód solankowych, zakłada się ogólnopolski charakter oddziaływania obiektu.

Szczegóły ogłoszenia i załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – kliknij tutaj.

Karol Piernicki

Biuro Prasowe i Medialne