Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Od 15 września do 31 października w godz. 23:00 – 5:00, przez ciąg drogi krajowej 16, 55 i 95 realizowany będzie transport elementów turbin wiatrowych.
 
Przejazd pojazdów ponadnormatywnych przebiegać będzie od węzła autostradowego „Grudziądz” autostrady A1, poprzez ulice: ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego, Solidarności, Lotnicza, Jana Pawła II, Ignacego Paderewskiego.

Z uwagi na transporty ciężkiego sprzętu, kierowcy na trasie przejazdu elementów farmy wiatrowej proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.


KOMUNIKAT W JĘZYKU MIGOWYM


Beata Adwent
Rzecznik Prasowy