Aktualnie naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa personelowi medycznemu pracującemu w grudziądzkiej lecznicy. Część z osób pracujących na oddziałach zakaźnych, w obawie o zdrowie swoich bliskich, nie chce wracać do domów po pracy. Kolejna grupa pracowników szpitala, to osoby dojeżdżające do Grudziądza z innych miast, które są w gotowości do pracy, a dojazd wiązałby się z wydłużeniem czasu oczekiwania na potrzebną pomoc dla pacjentów. Jest również duże prawdopodobieństwo, że w przypadku gdy wzrośnie liczba osób hospitalizowanych na oddziałach zakaźnych jednoimiennego szpitala, do naszej placówki zostanie oddelegowany personel medyczny z różnych rejonów Polski, któremu również będzie trzeba zapewnić odpoczynek po pracy.

  

„Hotel dla Medyka” jest z jednej strony odpowiedzią na potrzeby pracowników szpitala, z drugiej natomiast odpowiada na rekomendację wojewody kujawsko-pomorskiego i Ministerstwa Zdrowia, którzy zalecają przygotowywanie tego typu rozwiązań poszczególnym miastom.

W momencie, gdy sprawdzane było zapotrzebowanie na miejsca noclegowe wśród pracowników grudziądzkiej lecznicy, zgłosiło się ponad 120 osób. Do dyspozycji Hotel Ibis zagwarantował 140 miejsc w pokojach jedno lub dwuosobowych. Zapewniony jest nocleg bez wyżywienia. Koszt jednego miejsca noclegowego to 25zł/miejsce. W chwili obecnej z tej możliwości stale korzysta kilkunastu pracowników szpitala, jednak wiemy też, że w kolejnych tygodniach z uwagi na rozwój epidemii ta liczba będzie rosła.

Wszelkie koszty ponoszone przez miasto bądź szpital dotyczące zabezpieczenia szpitala lub personelu związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 są zgłaszane do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pieniądze na ten cel będą pochodziły z rezerwy kryzysowej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 
KOMUNIKAT W JĘZYKU MIGOWYM

Beata Adwent
Rzecznik Prasowy