Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że – na mocy decyzji wojewodów – od wczoraj, 2 kwietnia, straże gminne i miejskie poddane są zwierzchniemu nadzorowi Policji. Co to oznacza i jakie teraz działania będą podejmowane przez grudziądzkich strażników?

 

Decyzje mają oczywiście związek z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W Grudziądzu – decyzją Komendanta Miejskiego Policji – Straż Miejska otrzymała zadania stałe do realizacji. Większość tych zadań strażnicy wykonywali już wcześniej, obecnie zostało to sformalizowane.

Do głównych zadań należy reagowanie na ograniczenia w przemieszczaniu się osób i ich przebywania w przestrzeni publicznej. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zwracać będą uwagę na zachowanie wymaganej odległości pomiędzy osobami oraz by przemieszczać się w grupach nie większych niż dwuosobowe (z wyjątkiem rodzin). Przypominamy, że wychodzenie z domu powinno być ograniczone do minimum.

Baczną uwagą strażnicy obejmą osoby małoletnie, które mogą przebywać poza domem wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Tutaj nadal pomagać będzie Miejski Monitoring Wizyjny, który lokalizować będzie osoby poniżej 18. roku życia, które nie stosują się do restrykcji związanych z epidemią.

Patrole Straży Miejskiej szczególnym nadzorem obejmą też orliki, skateparki, błonia nadwiślańskie oraz inne miejsca rekreacji dzieci i młodzieży. Obecni będą w okolicach sklepów, placówek pocztowych, punktów gastronomicznych i zwłaszcza targowisk, gdzie przypominać będą o nowych zasadach korzystania z tych punktów. Do przekazywania komunikatów wykorzystywane będą megafony.

Działania strażników mają przede wszystkim charakter prewencyjny, polegający na instruowaniu mieszkańców i przypominaniu im o stosowaniu się do zaleceń. W przypadkach ewidentnych możliwe będzie karanie, natomiast sprawy wychodzące poza kompetencje Straży będą przekazywane odpowiednim służbom.

Kierownictwo Straży Miejskiej i Policji oraz obie służby dyżurne są w stałym kontakcie odnośnie dyslokacji patroli i wymiany informacji o bieżących zagrożeniach i miejscach ich występowania.

Dodajmy, że strażnicy pomagają też różnym instytucjom, takim jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czy Schronisko im. św. Brata Alberta w zapewnieniu porządku podczas prowadzonych przez te instytucje działań. W miarę posiadanych sił i środków patrole podejmują również interwencje bieżące i załatwiane są sprawy niezwiązane bezpośrednio ze stanem epidemii.