Zespół Szkół Technicznych zyskał tytuł Najaktywniejszej Szkoły w Dniu Przedsiębiorczości 2019. Jednocześnie nauczyciel szkoły – Marcin Jabłoński – zakwalifikował się do innowacyjnego projektu koordynowanego przez europejską sieć ministerstw edukacji European Schoolnet.


 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu został zakwalifikowany do projektu „NBS teachers pilot Project”. W dniach 21-22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie z udziałem Marcina Jabłońskiego w Brukseli, w siedzibie European Schoolnet.

Nature-based solutions to rozwiązania technologiczne oparte na naturze, które są inspirowane i wspierane przez naturę i ekosystemy. NBS wnoszą więcej przyrody i różnorodności biologicznej do miast, krajobrazów i krajobrazów morskich, dzięki lokalnie dostosowanym interwencjom systemowym. Przykładami NBS są zielone dachy i zielone ściany do schładzania miast w lecie, parki do walki z zanieczyszczeniami, zapewniające rozrywkę dla mieszkańców itp.

Projekt NBS (Nature-based solutions) jest inicjowany i finansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej i koordynowany przez European Schoolnet (EUN). W projekcie bierze udział 5 nauczycieli szkół podstawowych, 5 nauczycieli przedmiotów STEM na poziomie szkoły średniej i 5 nauczycieli przedmiotów innych niż STEM na poziomie szkoły średniej, z całej Europy.

Rekrutacja do projektu odbywała się poprzez składanie aplikacji w określonym czasie. W przypadku pana Jabłońskiego rekrutacja wynikała z jego współpracy z Fundacją Europeana i prowadzonym projektem DSI-4 (Digital Service Infastructure). Jako jedyny nauczyciel przedmiotów STEM w szkole średniej technicznej został rekrutowany bez konieczności składania podania.

Do zadań nauczycieli w projekcie będzie należało promowanie takich rozwiązań w nauczaniu oraz innym podejściu do projektowania rozwiązań technicznych. Praca będzie polegała na tworzeniu scenariuszy lekcyjnych, publikowaniu na platformie współpracy, tworzeniu materiałów promujących NBS, prowadzeniu seminariów internetowych, uczestnictwie w szkoleniach w EUN w Brukseli. Podczas pracy opracowane zostaną ramowe założenia programu nauczania opartego o NBS dla różnych poziomów szkół w Europie.


Jednocześnie informujemy, że Zespół Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu zdobył tytuł „Najaktywniejszej Szkoły w Dniu przedsiębiorczości 2019”. W ubiegłym roku odbyła się 16. edycja programu Dzień przedsiębiorczości. Akcja sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie klas średnich mogą na jeden dzień wcielić się w rolę pracownika w wybranej przez siebie firmie. Tego dnia zaznajamia się z organizacją oraz funkcjonowaniem instytucji. To doskonała szansa na zweryfikowanie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie.

Dzień Przedsiębiorczości organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Gala wręczenia nagród odbędzie się 27 lutego w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, w której udział weźmie dyrektor szkoły Adam Szewczuk oraz nauczyciel Mirosław Rzymski.


Biuro Prasowe i Medialne