Boisko do koszykówki w Szkole Podstawowe nr 21 będzie miało nowe zastosowanie. Park pomników przyrody przy ulicy Kochanowskiego zyska nową roślinność i ścieżki spacerowe. Natomiast podczas Świąt Wielkanocnych mieszkańcy będą mieli szansę podziwiać zawody balonowe. Wszystko to dzięki Inicjatywie Lokalnej. 

20 lutego w Refektarzu Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie zespołu do spraw oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej pod względem celowości inicjatywy z punktu widzenia społeczności lokalnej. Omówiono trzy wnioski, które jako kolejne wnioski spełniły wszystkie wymogi formalne. Głosowaniu poddano projekty: „Budowa pumptracka czyli toru rowerowo – rolkowo – deskorolkowego”, „Międzynarodowe Wielkanocne Zawody Balonowe – Balonowy Puchar Polski w Grudziądzu” oraz „Park Dworski Kuntersztyn”. Całkowity koszt wymienionych zadań wynosi 608 633,00 zł.

Wszystkie projekty zaopiniowano pozytywnie. Prezydent zaakceptował zadania, dzięki czemu powołane komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w najbliższym czasie rozpoczną realizację zgłoszonych zadań.

Celowość Inicjatywy Lokalnej oceniała specjalnie powołana Komisja. Po ocenie dokonanej przez komórkę merytoryczną prezydent Grudziądza powołał zespół oceniający celowość inicjatywy z punktu widzenia społeczności lokalnej. W skład wchodzą: przedstawiciel organizacji pozarządowej wybrany przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, 4 przedstawicieli wskazanych przez Radę Miejską Grudziądza – 2 przedstawicieli Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej oraz 2 przedstawicieli Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny, 4 przedstawicieli wskazanych przez prezydenta Grudziądza, architekt miasta, architekt zieleni oraz przedstawiciel ZDM.

Zadania oceniał zespół w składzie: wiceprezydent Szymon Gurbin, Justyna Signerska w zastępstwie za Sekretarza Miasta Andrzeja Chereka, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kowarowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Napolski, radny Marek Czepek, radny Grzegorz Klein, Jan Kamiński w zastępstwie za dyrektora Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Marka Iwińskiego, architekt miasta Anna Dekarczyk-Czajka, architekt zieleni Tatiana Szymańska, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Ewa Niewiadomska-Roman, Dariusz Kuczyński w zastępstwie za zastępce dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Jarosława Murgałę oraz reprezentantka organizacji pozarządowych Krystyna Nowak.


Przypominamy, że od 2 stycznia można składać wnioski na nowy projekt Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, jakim jest Inicjatywa Lokalna. To kolejna forma współpracy samorządu z mieszkańcami – skierowana zwłaszcza do małych społeczności. Wnioski można składać w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, p. 324.

Szczegóły na temat akcji znajdują się na stronie: https://grudziadz.pl/artykul/417/16108/inicjatywa-lokalna-grudziadzNatalia Granica

Biuro Prasowe i Medialne