Miasto Grudziądz porozumiało się z Gminą Dragacz w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Podpisano porozumienie międzygminne normujące zasady i warunki przyjmowania pokrzywdzonych zwierząt z sąsiedniej gminy przez Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu.

 

źróło: Pixabay.com

Grudziądzkie Centrum Opieki nad Zwierzętami od lat bardzo pozytywnie wyróżnia się na tle innych tego typu jednostek w regionie. W tym roku zostało zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Dragacz w sprawie zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu tej gminy.

W ramach współpracy bezdomne zwierzęta z Gminy Dragacz będą miały udzielaną pomoc oraz zapewniane miejsca w schronisku. Ustalono warunki utrzymania i zapewnienia przez gminę - miasto Grudziądz opieki nad tymi zwierzętami. Określono także zasady przyjmowania zwierząt bezdomnych i udzielania pomocy poszkodowanym.

Zwierzęta z gminy Dragacz będą czekać na nowych właścicieli w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu przy ul. Przytulnej 1 prowadzonej przez Spółkę MZK z udziałem Fundacji 7 Życzeń.

W zakresie umowy pracownicy Centrum będą zajmować się m.in. przyjmowaniem i odbiorem zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Dragacz oraz zapewnieniem im miejsca i opieki, aktywnym poszukiwaniem nowych właścicieli dla przyjętych zwierząt czy zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej.

Zwierzęta czekające na adopcję można znaleźć na fejbukowym profilu COZ: https://www.facebook.com/Centrum-Opieki-nad-Zwierz%C4%99tami-w-Grudzi%C4%85dzu-1712968028750618/.

 

Biuro Prasowe i Medialne