Drugi tydzień ferii upłynął funkcjonariuszom Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej pod znakiem wizyt w klubach seniora. Strażnicy rozmawiali z uczestnikami prelekcji na temat bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania.

 

Kolejne tego typu spotkania odbywają się w ramach programu „Bezpieczny Senior”, realizowanego przez grudziądzki Urząd Miejski oraz Komendę Miejską Policji w Grudziądzu, przy współudziale Straży Miejskiej i Grudziądzkiej Rady Seniorów.

W tym tygodniu strażnicy odwiedzili trzy miejsca, w których poruszali temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Byli w klubach „Pogodna Jesień”, „Ikar”, a także odwiedzili parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. We wszystkich tych trzech miejscach funkcjonariusze przestrzegali seniorów przed różnymi niebezpieczeństwami. Mówili między innymi o tym, jak nie paść ofiarą kradzieży, oszustwa, wyłudzenia, a także jak prawidłowo zabezpieczyć swoje mienie, wykorzystując do tego zarówno środki mechaniczne, jak i właściwą postawę.

Ponadto, zwracali uwagę na właściwe reagowanie w sytuacjach zagrożenia oraz postępowanie z osobami bezdomnymi.

W trzech spotkaniach udział wzięło około 60 osób.