Prezydent Maciej Glamowski podpisał porozumienie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Grudziądz jako pierwszy wdroży program profilaktyczny, którego celem jest ograniczenie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież. Zajęcia profilaktyczne, oparte na badaniach naukowych, prowadzone będą we wszystkich grudziądzkich szkołach.


„Ministerstwo Zdrowia zajmuje się profilaktyką i jednym z naszych ustawowych zadań jest upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych, opartych o dowody naukowe.  Celem długofalowym, jest ograniczenie zachowań związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Na podstawie doświadczeń zdobytych w Państwa mieście, będziemy mogli opowiadać innym społecznościom lokalnym, jak oni mogą poprawiać swoje działania” - mówiła w trakcie spotkania Katarzyna Łukowska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zajęcia prowadzone będą przez koordynatorów lokalnych, przeszkolonych przez PARPA. Przede wszystkim są to pedagodzy, psycholodzy szkolni oraz wychowawcy. W chwili obecnej na terenie naszego miasta jest czterdziestu trzech nauczycieli z certyfikatem rekomendowanym przez Agencję.

„Jest to pionierski projekt, który nie był nigdy realizowany na taką skalę w innym mieście. Jeśli uczestniczyliśmy w projektach innego samorządu, odbywało się to na zasadzie udziału w konferencji, w szkoleniu, czy konsultacjach. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od wielu lat próbowała znaleźć środowisko lokalne, które podjęłoby tą współpracę.” – zapewniała Katarzyna Łukowska.

Z założenia zajęcia mają trwać przez cały rok szkolny. Rozpatrywane są dwie możliwości – zajęcia mogą być prowadzone na zajęciach lekcyjnych, np. na godzinach wychowawczych albo w ramach zajęć dodatkowych. „Chcielibyśmy, aby z tego rodzaju programów profilaktycznych skorzystało jak największe grono uczniów grudziądzkich szkół. Myślę, że jest to znaczące dla miasta, że będziemy mogli wspólnie odkrywać nowe metody profilaktyki oraz ukazywać na szczeblu krajowym dobre praktyki które będziemy wdrażać.” – deklaruje Anna Stachula-Rębisz, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Badania ogólnopolskie pokazują, że 80% nastolatków w wieku 15 lat zna już smak alkoholu i jest jego konsumentami. Młodzi Europejczycy według najświeższych danych, częściej umierają z powodu wypadków związanych ze spożyciem alkoholu, niż z powodu ciężkich chorób. „Profilaktyka uzależnień jest na najwyższym miejscu w szkołach i placówkach oświatowych. Należy zrozumieć skalę problemu. Niestety statystyki są bardzo niepokojące. Rośnie spożycie alkoholu. Młodzi ludzie coraz częściej korzystają z różnych substancji psychoaktywnych. Niestety obniża się też granica wieku, w którym zaczynają spożywanie zarówno alkoholu jak i innych używek. – mówiła Kamila Melkowska-Lemke, Dyrektor Wydziału Edukacji.

 „Cieszę się, że taki projekt zaistnieje w Grudziądzu. Musimy robić wszystko, aby chronić naszą młodzież i uświadamiać o zagrożeniach związanych ze nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Jest to budujące, że w przyszłości ten projekt będzie stanowił wzór zarówno dla innych samorządów w naszym kraju, jak i placówek na terenie Europy.” – mówił prezydent Maciej Glamowski.

PARPA sfinansuje szkolenie trenerów i materiały potrzebne do późniejszej realizacji projektu. Miasto zapewni miejsce do przeprowadzenia szkoleń oraz pokryje koszty związane z monitorowaniem przeprowadzanych działań. Projekt przewidziany jest na pięć lat.


Beata Adwent
Biuro Prasowe i Medialne