Tomasz Przytuła pełniący do tej pory funkcję rzecznika prasowego, przechodzi do Nadzoru Właścicielskiego.

To strategicznie ważna komórka Urzędu Miejskiego, której rolę i zakres kompetencji Prezydent chce rozszerzyć i wzmocnić.

Pan Tomasz Przytuła ma przygotowanie prawnicze i jego potencjał, po rozmowach z Prezydentem i Sekretarzem, zostanie wykorzystany właśnie w tej, tak bardzo ważnej, komórce organizacyjnej.

Wkrótce zostanie rozpisany konkurs na stanowisko szefa biura prasowego.


Biuro Prasowe Prezydenta