Przywrócenie odbioru odpadów na ul. Sosnkowskiego po remoncie
Po zakończeniu remontu ul. Sosnkowskiego, mieszkańcy mogą znowu korzystać z pojemników na odpady na swoich posesjach. Tymczasowy Punkt Gromadzenia Odpadów Komunalnych przestaje działać, a odbiór odpadów wraca do normy.

Remont ul. Sosnkowskiego zakończony

Mieszkańcy ul. Sosnkowskiego mogą odetchnąć z ulgą. Prace remontowe na tej ulicy dobiegły końca, a droga jest ponownie dostępna dla ruchu. Zakończenie remontu przynosi również zmiany w organizacji odbioru odpadów komunalnych.

Powrót do standardowego odbioru odpadów

W związku z zakończeniem prac, od 25 czerwca przestaje działać tymczasowy Punkt Gromadzenia Odpadów Komunalnych (PGO). Punkt ten został utworzony na czas remontu, aby ułatwić mieszkańcom pozbywanie się odpadów. Teraz, gdy remont jest zakończony, mieszkańcy mogą wrócić do korzystania z pojemników na odpady, które znajdują się na terenie ich posesji.

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Odpady komunalne będą odbierane bezpośrednio z posesji zgodnie z harmonogramem na 2024 rok. Mieszkańcy ul. Sosnkowskiego nr 6a, 6b, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6j, 6k, 6l, 6m, 6n, 6s, 6t, 6y mogą być spokojni o regularność odbioru śmieci.

Kontakt z Biurem Gospodarki Odpadami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego zachęca do kontaktu. Numer telefonu do biura to (56) 45 10 285. Pracownicy biura są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wątpliwości dotyczące odbioru odpadów.

Informacja ta jest istotna dla mieszkańców, którzy mogą teraz wrócić do standardowego sposobu pozbywania się odpadów. Regularny odbiór śmieci zapewnia utrzymanie porządku i czystości na posesjach, co jest ważne dla komfortu życia mieszkańców.


Na podstawie: Urząd Miejski