Grudziądzcy policjanci uczą młodzież jak radzić sobie z cyberprzemocą
Wizyta grudziądzkich policjantów w lokalnej szkole stała się okazją do ważnej dyskusji na temat zagrożeń w sieci. Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół w Rogóźnie przyniosło szereg cennych informacji dotyczących cyberprzemocy i hejtu.
  • Omówienie zagrożeń w internecie przez policjantów.
  • Przedstawienie konsekwencji prawnych związanych z hejtem i cyberprzemocą.
  • Aktywne uczestnictwo uczniów w dyskusji.
  • Zainteresowanie młodzieży pracą w policji.

Policjanci z Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej grudziądzkiej komendy, sierż. sztab. Łukasz Rosada oraz st. post. Kacper Dorau, skupili się na edukacji młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej za działania w internecie. Spotkanie to jest częścią szerszego programu mającego na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi o zagrożeniach cyfrowych.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zadawać pytania dotyczące zarówno omawianych zagadnień, jak i samej pracy w policji. Zainteresowanie, jakie wykazali, pokazuje, że takie inicjatywy są nie tylko potrzebne, ale również skuteczne w kształtowaniu prawidłowych postaw wśród młodego pokolenia.

Przybliżenie młodym ludziom skutków prawnych, jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego zachowania w sieci, stanowi kluczowy element w edukacji cyfrowej. Jest to szczególnie ważne w dobie, gdy internet stał się nieodłącznym elementem codziennego życia.

Takie spotkania są nie tylko okazją do nauki, ale również budowania dialogu między policją a społecznością lokalną. Dzięki temu młodzi ludzie mogą lepiej zrozumieć role i zadania policji, co sprzyja wzajemnemu szacunkowi i współpracy.


Według informacji z: Policja Grudziądz