Nowi obrońcy prawa w Grudziądzu - 40 policjantów złożyło ślubowanie
W dniu wczorajszym, nasza społeczność powitała nową grupę obrońców prawa. Czterdziestu odważnych nowicjuszy zdecydowało się dołączyć do szeregów policji, zobowiązując się do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ceremonia ślubowania, która odbyła się pod okiem Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektora Jakuba Gorczyńskiego, była nie tylko świadectwem ich odwagi, ale także początkiem nowej drogi w służbie społeczności.
  • Nowi policjanci złożyli ślubowanie, podkreślając swoje zobowiązanie do służby narodowi i ochrony praworządności.
  • Uroczystość ślubowania zgromadziła rodziny i bliskich nowych funkcjonariuszy, świadcząc o ich wsparciu.
  • Wśród mówców znaleźli się najwyżsi rangą przedstawiciele policji oraz lokalnych władz, którzy podkreślili znaczenie wyboru służby w policji.
  • Nowo przyjęci policjanci zostaną rozdysponowani do różnych jednostek na terenie naszego regionu, gdzie rozpoczną swoją służbę.

Wczorajsza ceremonia ślubowania nie była tylko formalnością. To moment, w którym 40 nowych funkcjonariuszy zobowiązało się do ochrony i służby społeczności z najwyższą godnością. Ich słowa roty, wypowiedziane w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektora Jakuba Gorczyńskiego, były wyrazem gotowości do poświęceń w imię bezpieczeństwa nas wszystkich.

"Gratuluję decyzji o wstąpieniu do Policji. To formacja o ponad 100-letniej historii i tradycji oraz o bez mała 100-tysięcznej rzeszy już służących. Formacja, która stoi na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. A nade wszystko chroniąca życie, zdrowie i mienie obywateli. Świadomy wybór służby, a nie pracy, to duże wyzwanie. Życie w samodyscyplinie i z odpowiedzialnością już nie tylko za samego siebie, ale również za innych. Służba ta wiąże się z dbałością o słabszych i skrzywdzonych, odwagą, siłą i konsekwencją w działaniu wobec sprawców przestępstw i wykroczeń, chęcią niesienia pomocy innym nawet narażając własne życie. Te cechy w sobie rozwijajcie!" – te ciepłe słowa skierował do nowych funkcjonariuszy inspektor Jakub Gorczyński.

Współczucie, odwaga i gotowość do poświęceń były również tematami poruszonymi przez Pierwszego Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Hemmerlinga, który podkreślił wagę podjętej przez nich decyzji oraz wyzwania jakie niesie służba w policji.

Kapelanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski, zwrócił uwagę na trudności i wyzwania, jakie niosą ze sobą codzienne obowiązki policjanta. Podkreślił znaczenie siły wewnętrznej i moralnej w obliczu zła, z jakim funkcjonariusze mogą się spotkać podczas służby.

Nowi policjanci zostaną rozdysponowani do różnych jednostek w naszym regionie, w tym do Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza oraz mniejszych miejscowości. To oni już niedługo staną na pierwszej linii ochrony naszego bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na zakończenie, ceremonia była także okazją do wręczenia rozkazów o mianowaniu na nowe stanowiska naczelników i dowódców w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, co podkreśla ciągły rozwój i znaczenie formacji w naszej społeczności.


Opierając się na: Policja Grudziądz