Uroczyste Święto Służby Cywilnej w bydgoskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji
W hołdzie niewidzialnym bohaterom - tak w kujawsko-pomorskim garnizonie świętowano Dzień Służby Cywilnej. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się uroczystość, podkreślająca znaczenie i zaangażowanie pracowników cywilnych w codzienne funkcjonowanie struktur policyjnych.
  1. 17 lutego obchodzono Święto Służby Cywilnej, dedykowane pracownikom administracji państwowej, w tym także zatrudnionym w Policji.
  2. W Policji województwa kujawsko-pomorskiego pracuje 679 osób w korpusie służby cywilnej oraz 538 poza nim, realizujących zadania w różnych dziedzinach administracyjnych i logistycznych.
  3. Z okazji święta, 19 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zorganizowano uroczystą zbiórkę, podczas której dokonano wyrazu uznania i podziękowania dla pracowników cywilnych.
  4. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, insp. Jakub Gorczyński, oraz Kapelan Komendy, Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski, zwrócili się z ciepłymi słowami do zgromadzonych, podkreślając znaczenie pracy wykonanej "za biurkiem".
  5. W trakcie uroczystości wręczono medale, odznaczenia oraz wyróżnienia zasłużonym pracownikom.
  6. Przypomniano także o historycznych korzeniach Święta Służby Cywilnej, które sięga roku 1922 i uchwalenia przez Sejm II RP ustawy o państwowej służbie cywilnej.

Z okazji Dnia Służby Cywilnej, w ścianach Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zawrzało od podziękowań i uznania dla pracy osób, które może nie noszą munduru policyjnego, ale ich działania są kluczowym spoiwem, dzięki któremu machina administracyjna działa sprawnie i efektywnie. "W imieniu swoim jak i całej kadry kierowniczej garnizonu kujawsko-pomorskiej Policji pragnę wyrazić nasze uznanie i wdzięczność dla wszystkich, którzy codziennie poświęcają się dla dobra naszego kraju" - powiedział insp. Jakub Gorczyński, wyrażając głębokie uznanie dla poświęcenia pracowników cywilnych. Podobną tonację chwalebnych słów podtrzymał Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski, podkreślając znaczenie doceniania pracy tych, którzy pozostają poza pierwszą linią służby.

Warto pamiętać, że tło administracyjne i logistyczne stanowi kręgosłup funkcjonowania każdej instytucji, w tym szczególnie wymagającej i odpowiedzialnej jak Policja. Role i obowiązki pracowników cywilnych, choć czasem niedostrzegalne na pierwszy rzut oka, nieustannie wspierają codzienne zadania i wyzwania, przed którymi stoi polska Policja. Niech ten dzień będzie przypomnieniem i uznaniem dla wszystkich, którzy przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa, często pozostając w cieniu.

Zasługi pracowników cywilnych zostały docenione nie tylko słowami, ale i konkretami - w postaci medali, odznaczeń oraz wyróżnień. To symboliczny, ale jakże ważny gest, pokazujący, że każda praca, każde zaangażowanie ma ogromne znaczenie dla społeczności, której służą.

Uroczystości z okazji Święta Służby Cywilnej to nie tylko moment na wyrażenie wdzięczności, ale także okazja do przypomnienia sobie o bogatej historii i tradycjach służby cywilnej, której korzenie sięgają już czasów II Rzeczypospolitej. Dzięki ustawie z 1922 roku, Polska zaczęła odbudowywać i systematyzować struktury administracyjne państwa, które dzisiaj są niezbędne dla jego funkcjonowania.

W ten ważny dzień warto podziękować wszystkim pracownikom cywilnym za ich ciężką pracę, oddanie i profesjonalizm, który na co dzień przyczynia się do tego, że możemy czuć się bezpiecznie w naszym kraju. Są oni niewidzialnymi bohaterami, którzy swoją pracą budują fundamenty, na których opiera się nasze bezpieczeństwo i porządek.


Według informacji z: KMP w Grudziądzu