Jak przyłączyć dom do sieci elektrycznej?

Bez energii elektrycznej, trudno wyobrazić sobie życie. Jeśli chcesz zmienić dostawcę prądu, zbudowałeś dom, lub jesteś w trakcie jego budowy, musisz postarać się o przyłączenie go do sieci. Musisz zrobić to również wtedy, gdy w twoim domu ma zamieszkać kilka osób, natomiast rachunki za prąd chcecie płacić każdy za siebie. Zapoznaj się z procedurą przyłączenia do sieci elektrycznej. 

1. Warunki przyłączenia do sieci elektrycznej 

2. Jakich dokumentów potrzebujesz? 

3. Zawarcie umowy o przyłączeniu do sieci energii elektrycznej

Warunki przyłączenia do sieci elektrycznej

Pierwszym krokiem, jest odwiedzenie biura obsługi klienta lub strony internetowej dostawcy energii. Musisz wystąpić o wydanie dokumentu, w którym będą zawarte warunki przyłączenia do sieci. Odpowiedni wniosek o jego wydanie, otrzymasz w wybranym zakładzie osobiście, lub pobierzesz z jego elektronicznej strony. Po jego wypełnieniu, możesz złożyć go w biurze, wysłać pocztą, lub mailem. Ten ostatni sposób jest jednak możliwy, jeśli posiadasz tzw. podpis kwalifikowany.  Dokument o warunkach przyłączenia, zawiera informacje o lokalizacji obiektu, do którego ma być doprowadzony prąd, o mocy przyłączeniowej, rodzaju przyłącza energetycznego czy wymaganiach technicznych. Budując dom, trzeba pamiętać, by wniosek o określenie warunków przyłączenia, złożyć odpowiednio wcześnie. Czas oczekiwania na przyłącze energetyczne może trwać nawet kilka miesięcy. W czasie prac budowlanych, może okazać się przydatny magazyn energii elektrycznej.

Jakich dokumentów potrzebujesz?

Składając wniosek, przygotuj swoje dane teleadresowe, oraz numer pesel. Podaj też dane dotyczące obiektu, do którego chcesz doprowadzić prąd, oraz określ przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej. Do wypełnionego wniosku, będą potrzebne załączniki. Musisz dostarczyć plan zabudowy, lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu względem innych, oraz jego odległość od istniejącej sieci. Bardzo ważnym dokumentem jest tytuł prawny do użytkowania obiektu. Może to być akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, własnościowe prawo do lokalu, dzierżawa lub najem. 

Zawarcie umowy o przyłączeniu do sieci elektrycznej

Po określeniu warunków przyłączenia do sieci energetycznej należy podpisać umowę z dostawcą energii elektrycznej. Na tej podstawie, rozpocznie się jej realizacja. Kosz przyłącza energetycznego w Grupie Enea, to 64 zł za Kw brutto z sieci kablowej. Natomiast przyłącze napowietrzne kosztuje 18 zł i 20 gr za Kw. Trzeba uwzględnić tez koszty zakupu i montażu złącza kablowego i jego wyposażenia, oraz licznika.