Dziś, 30 czerwca 2022 r., mija ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do CEEB. Nie zmienia to jednak sposobu pracy w urzędach, gdzie deklaracje do CEEB nadal są przyjmowane i wprowadzane. Aplikacja CEEB.gov.pl również działa tak, jak dotychczas.

 


Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:
- dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
- dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
- dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

To oznacza, że deklaracje do CEEB nadal są przyjmowane i wprowadzane.

Ponadto przypominamy, że pracownicy gmin na wprowadzenie do CEEB już otrzymanych deklaracji papierowych, mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia.

To oznacza, że proces wprowadzania deklaracji do systemu w gminach nadal trwa.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”. Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę internetową wybrać przycisk CEEB. lub teraz kliknąć na ten link.

Tekst nadesłany: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego