87 projektów będzie oddanych pod głosowanie w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Ich ostateczna publikacja nastąpi 29 sierpnia.


 
Od 10 do 17 czerwca za pomocą poczty elektronicznej można było składać odwołania od negatywnej oceny złożonych projektów. W tym roku po raz pierwszy żaden z wnioskodawców z takiego prawa nie skorzystał i żadne odwołanie nie wpłynęło.
 
Ostateczne listy projektów, na które będzie można głosować w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023, opublikowane zostaną 29 sierpnia. Głosowanie – zgodnie z przyjętym harmonogramem – odbywać się będzie w dniach 5 – 30 września, natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do 14 października.


Karol Piernicki

Rzecznik Prasowy