Dzisiaj, 8 listopada, w Refektarzu Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste podsumowanie jubileuszowej, dziesiątej edycji akcji poboru krwi „Dar serca służb mundurowych”. W uroczystości udział wzięli Prezydent Maciej Glamowski i Wiceprezydent Róża Lewandowska.
Na ręce wyróżnionych przez organizatorów osób prezydent Grudziądza Maciej Glamowski złożył listy gratulacyjne.

- Krwiodawstwo to rodzaj szczególnej postawy wobec życia i drugiego człowieka – podkreślił w liście Maciej Glamowski. - Każdy krwiodawca oddaje innym cząstkę siebie. Jest to sposób istnienia dla innych, nadawania swojemu życiu sensu przez bezinteresowną pomoc dla drugiego człowieka. Dziękuję wszystkim, którzy tego dnia oddali krew.

Dodajmy, że w akcji udział wzięli przedstawiciele wszystkich służb mundurowych – wojska, policji, straży pożarnej, straży miejskiej i służby więziennej. W promowanie działań włączyli się między innymi grudziądzki poseł na Sejm Tomasz Szymański, radni Rady Miejskiej: Tomasz Smolarek, Paweł Napolski oraz Edyta Ogonowska, a także przedstawiciele grudziądzkiego Szpitala i grudziądzkiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

W dotychczasowych dziesięciu edycjach akcji udział wzięło około 1,7 tysiąca osób, które oddały około 765 litrów krwi.

- W ten sposób uratowaliśmy wiele osób – powiedział Krzysztof Misiewicz, radny Rady Miejskiej, organizator akcji. – Służby mundurowe aktywnie włączają się w pomoc, za co serdecznie dziękuję.


Karol Piernicki

Rzecznik Prasowy