W środę, 28 kwietnia br., w Szkole Podstawowej nr 8 w Grudziądzu przeprowadzono zajęcia stacjonarne poświęcone cyberprzemocy z uczniami klasy III. We wtorek natomiast w tej samej placówce odbyło się spotkanie w formie zdalnej ze starszą klasą – VI na temat gier komputerowo-sieciowych.

 

Uczniowie klas młodszych dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc, jakie są jej formy, rodzaje, przyczyny i skutki. Na zajęciach nie zabrakło zagadnień wynikających z konsekwencji regulaminowych i prawnych stosowania cyberprzemocy.

Z kolei z uczniami klas starszych rozmawiano na temat  gier komputerowo-sieciowych i związanego z tym uzależnienia. Omówiono rodzaje gier, przyczyny i konsekwencje. Szczególną uwagę zwrócono na system PEGI będący ogólnoeuropejskim systemem oceny gier, stworzonym w celu udzielenia rodzicom pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. PEGI to nic innego jak klasyfikacja gier ze względu na treści. Pozwala ona wybrać dla dziecka gry odpowiednie do jego wieku i określa czy znajdują się w nich np. przemoc, przekleństwa. Oznaczenia stosowane na grach znajdziesz tutaj.

Na zajęciach w obu grupach nie zabrakło informacji o tym, gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Wskazano także głośne przypadki stosowania cyberprzemocy oraz uzależnienia od gier, zarówno w Polsce jak i na świecie.