Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Straż Miejska w Grudziądzu przypomina, że w październiku należy przeprowadzić deratyzację. To obowiązek wynikający z Uchwały Radu Miejskiej Grudziąda w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-miasto Grudziądz.

 

Deratyzację na terenie gminy-miasto Grudziądz należy przeprowadzać w ciągu roku dwukrotnie - w okresach od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 31 października.

Obowiązkowi temu podlegają wszystkie nieruchomości na wyżej wymienionym terenie.