W Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu rozpoczęła się realizacja bezpłatnych badań kolonoskopowych realizowanych w ramach "Programu badań przesiewowych raka jelita grubego".

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego. W ramach programu wykonywane jest bezpłatne badanie kolonoskopowe w trakcie którego, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, pobierane są wycinki do badania histopatologicznego.


  Adresatami programu są:

  • osoby w wieku 50 - 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osoby w wieku 40 - 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem Lyncha, dla tych osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej,
  • osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP), w tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej.

Do badania NIE kwalifikują się:

• osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat,
• osoby mające objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita

Kwalifikacja kandydatów do badania następuje na podstawie oceny wypełnionej przez pacjenta ankiety. Kandydaci do udziału w programie identyfikowani są przez lekarzy, którzy oceniają czy dana osoba kwalifikuje się do badania.

Szczegółowe informacje na temat profilaktycznej kolonoskopii można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 56 641 43 96 lub osobiście w Pracowni Endoskopowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu przy ulicy Rydygiera 15/17 (II piętro, pokój 221, budynek E - oddziały szpitalne) - kontakt zarówno telefoniczny, jak i osobisty będzie możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.


Podstawą do wykonania bezpłatnego badania jest wypełniona przez pacjenta i podpisana przez lekarza ankieta.


Ankieta dostępna jest na stronie internetowej szpitala w informacji o przedmiotowym programie:

www.bieganski.org

Strefa Pacjenta – zakładka: Badania Profilaktyczne.

http://bieganski.org/pl/news/c/4/620,0


Badania realizowane w ramach programu finansowane są z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowo prowadzone są bezpłatne badania profilaktyczne z zakresu:


badanie mammograficzne
kobiety między 50 a 69 rokiem życia (niezależnie od miejsca zamieszkania), które nie miały tych badań w ciągu ostatnich 24 miesięcy
dodatkowo GRUDZIĄDZANKI od 40 do 49 i od 70 roku życia (z grupy zwiększonego ryzyka).
Bez rejestracji, ewentualny kontakt nr tel.  56 641 46 16

badanie cytologiczne
kobiety między 25 a 59 rokiem życia, które nie miały tych badań przez ostatnie 3 lata.
Rejestracja nr tel. 56 641 41 87

Na badania nie jest potrzebne skierowanie - konieczny jest nr PESEL.


/nadesłane przez Regionalny Szpital Specjalnistyczny im. W. Biegańskiego