Zima cały czas trwa, dlatego zwracajmy szczególną uwagę na osoby pozbawione dachu nad głową. Niższe temperatury mogą stanowić zagrożenie życia i zdrowia osób bezdomnych.

 

Strażnicy cały czas sprawdzają miejsca przebywania osób bez dachu nad głową. Poza tym przez cały rok patrole kierowane są również w miejsca wskazane przez mieszkańców. Osoby te adaptują na prowizoryczne mieszkania pustostany, altany działkowe, śmietnikowe, wnęki budynków, piwnice, dworce, bunkry, budują też namioty na terenach leśnych. Ich przebywanie w miejscach nieogrzewanych wiąże się z zagrożeniem życia i zdrowia. Osoby tam zastane bardzo często przewożone są do policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych. Jeśli ich stan zdrowia wskazuje na potrzebę udzielenia pomocy medycznej, strażnicy wzywają na miejsce pogotowie ratunkowe. Każdy bezdomny, który wyrazi zgodę na pobyt w schronisku lub noclegowni, zostaje tam dowieziony przez patrole Straży Miejskiej. Podczas naszych kontroli bezdomni otrzymują informację o tym, gdzie można się ogrzać czy zjeść ciepły posiłek. Jednakże z racji tego, że są to osoby często wycofane z życia, bez zaufania, skrzywdzone, pomimo niskich temperatur unikają noclegowni, wybierając życie na ulicy. Naszym zadaniem jest im pomóc.

Apelujemy do mieszkańców aby nie być obojętnym wobec osób potrzebujących, osób bez dachu nad głową jak również samotnych, którym bardzo często potrzebna jest pomoc. Pamiętajmy, że są to osoby zaniedbane, niedożywione, wykończone i słabe, dlatego ważne jest zainteresowanie się ich losem. Widząc taką osobę nie wahajmy się wezwać pomocy. Wówczas każda minuta może decydować o ludzkim życiu i zdrowiu.

Na terenie miasta zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych przyjmują: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Komenda Miejska Policji oraz Straż Miejska w Grudziądzu. Natomiast pomocy udzielają Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Grudziądzkie Centrum Caritas.

Poniżej natomiast, przedstawiamy materiały na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim „Akcja Zima 2022/2023”. Materiały te zawierają numery kontaktowe instytucji pomocowych.

Plakat – tutaj

Adresy instytucji – tutaj

Osoby zainteresowane mogą również obejrzeć podcasty „Daleko od domu”. Są to rozmowy z osobami na co dzień pracującymi z osobami w kryzysie bezdomności. Podcasty te maja na celu przybliżyć mieszkańcom jak wygląda codzienność osób, które doświadczają kryzysu bezdomności. Wszystkie podcasty w ramach tegorocznej „Akcji Zima” dostępne są pod adresem: https://www.rops.torun.pl/stop-bezdomnosci/akcja-zima. Umieszczone zostały dwa odcinki pt. „Nie oceniajmy, pomagajmy” oraz „Zjawisko bezdomności od A do Z”. Zapraszamy do zapoznania się z ich zawartością.