Rozpoczęła się druga edycja regionalnego programu polityki zdrowotnej, w ramach którego mieszkańcy Grudziądza w wieku od 60. roku życia mogą skorzystać z uczestnictwa w zajęciach z zakresu aktywności fizycznej.
W połowie września ruszył „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko – Pomorskim”. To zajęcia z aktywności fizycznej dla osób 60+.  „Staram się korzystać z wszystkich wiadomości na temat ćwiczeń, ponieważ z wykształcenia jestem pielęgniarką i wiem jak bardzo jest to wskazane dla osób starszych.”– mówi Pani Wiesława, uczestniczka zajęć.

Zajęcia dla seniorów odbywają się 3 razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy. W roku bieżącym, podobnie jak w ubiegłym, zajęcia odbywają się na terenie czterech grudziądzkich szkół – na Strzemięcinie, Rządu, Lotnisku oraz przy ulicy Konarskiego.

Zajęcia odbywają się w grupach 15-20 osobowych. Prowadzą je nauczyciele zatrudnieni w danych szkołach, którzy są specjalnie do tego przeszkoleni.” – informuje Ligia Bartos z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Do udziału w Programie w 2018 roku zakwalifikowano się ponad 90 osób, w roku bieżącym liczba wzrosła prawie dwukrotnie. W programie będzie uczestniczyło aż 160 grudziądzkich seniorów.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przeznaczył na realizację programu 23.600,00 złotych.


Natalia Granica

Biuro Prasowe i Medialne