Grudziądz przystąpił do projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach tego projektu Urząd pozyskał grant o wartości: 96.224 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Grudziądzu”.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miejski w Grudziądzu w budynkach przy ul. Ratuszowej 1 i Mickiewicza 28/30, dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem projektu jest poprawa w zakresie: dostępu do pomieszczeń urzędu, informacji na temat rozkładu i funkcji pomieszczeń, możliwości ewakuacji oraz zapewnienia środków technicznych wspomagających słyszenie.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 roku.


Marcin Mielnicki
Biuro Prasowe i Medialne