W Ratuszu ruszyła kolejna edycja kursu języka migowego dla pracowników. Znajomość języka migowego ma urzędnikom ułatwić kontakt z osobami Głuchymi.
W obecnej edycji kursu bierze udział 15 osób. Całość kursu potrwa do 23 grudnia br. Zajęcia prowadzone są przez zatrudnionego w Urzędzie Miejskim tłumacza języka migowego.

- Urząd Miejski jest blisko osób niepełnosprawnych – mówi prezydent Maciej Glamowski. – Kurs języka migowego został zorganizowany w celu poprawy komunikacji urzędników z osobami Głuchymi, jak również dla poprawy dostępności Urzędu dla tych osób.


Marcin Mielnicki
Biuro Prasowe i Medialne