Zakończyła się realizacja kolejnego zadania w ramach GBO. Tym razem jest to „Naturalny plac zabaw przy terenie Tivoli”. Jest to ostatnie z siedmiu zadań GBO, które zostały zrealizowane przez MORiW w tym roku.

 


Koszt zadania wyniósł 77.000 zł. Dokonano zakupu trampoliny ziemnej, piramidy linarium i trzech urządzeń – równoważni. Wymieniona kwota obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski i prace przy pielęgnacji zieleni (przesadzenie krzewów, wycięcie jednego drzewa i przycięcie gałęzi).


Marcin Mielnicki
Biuro Prasowe i Medialne