W dniu 30 września br. zmianie ulegnie organizacja ruchu drogowego na ulicy Peszkowskiego. Ulica ta zostanie wyłączona z obszaru zabudowanego.

W dniu 30 września 2022 r. zmianie ulegnie stała organizacja ruchu w ciągu ulicy Peszkowskiego (Trasa Średnicowa) na odcinku od ulicy Konarskiego do węzła autostradowego Grudziądz, autostrady A1. Przedmiotowy odcinek drogi krajowej 55/95 zostanie wyłączony z obszaru zabudowanego, a tym samym zmienione i ujednolicone zostanie ograniczenie prędkości, które w ciągu ulicy Peszkowskiego wynosić będzie 90 km/h.