Informujemy, że trwa konkurs na wolne stanowisko pracy aplikanta (strażnika) w Straży Miejskiej w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 1 lipca 2022 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (wejście do BOI), wrzucając kopertę do urny znajdującej się w przyziemiu Ratusza. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Więcej informacji na temat rekrutacji w zakładce "Praca w Straży Miejskiej".