„Strefa ruchu” oznacza wjazd na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu. Na jej obszarze obowiązują te same zasady jak na drogach publicznych.

 

Znak „strefa ruchu” D-52, występuje w zestawie ze znakiem D-53 „koniec strefy ruchu”.

                                           

                                                        Źródło zdjęć: www.e-znaki.pl

 

Strefy ruchu można spotkać na drogach wewnętrznych, parkingach i osiedlach. Warto wiedzieć jak należy się zachować przebywając w takiej strefie.

Podstawowe zasady obowiązujące w strefie to:

  1. Obowiązują wszystkie przepisy z kodeksu drogowego. Za ich złamanie można być ukaranym mandatem karnym. 
  2. Parkowanie pojazdu możliwe jest w miejscach wyznaczonych lub takich, które nie będą wiązać się ze złamaniem przepisów kodeksu drogowego. Kwestie pierwszeństwa regulują znaki drogowe. Najczęściej strefa ta jest wolna od sygnalizacji świetlnej. W przypadku braku znaków drogowych obowiązuje zasada tzw. „prawej ręki”.
  3. Poruszając się po strefie obowiązują ograniczenia prędkości.
  4. Opuszczając strefę ruchu, wjeżdżając na drogę publiczną zawsze ustępujemy pierwszeństwa pojazdom. Wówczas włączamy się do ruchu.
  5. Każda „Strefa ruchu” obejmuje co najmniej jedną drogę wewnętrzną.

 

Przebywając w „Strefie ruchu” nie poruszajmy się autem na pamięć i zawsze dostosujmy swoją prędkość do obecności w strefie ruchu.

Pamiętajmy również, że przebywając w „Strefie ruchu” jesteśmy na drodze i obowiązuje nas zasada ograniczonego zaufania (art.4 PRD) zgodnie z którą:

„Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają, chyba, że okoliczności wskazują na możliwości odmiennego ich zachowania”.