Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Od wtorku obowiązują nowe przepisy regulujące warunki, jakie muszą spełniać hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego. Zakładają one m. in. że pojazdy te, powinny być wyposażone w odpowiednie oświetlenie.

 

Wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (UTO) obowiązują przepisy dotyczące poruszania się nimi. Weszły one w życie pod koniec maja br. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj. Od listopada regulujacje obejmują parametry techniczne i wyposażenie.

W dniu 2 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jedną ze zmian jest ograniczenie prędkości. Hulajnogi elektryczne i UTO muszą być skonstruowane tak, aby nie mogły jeździć szybciej niż 20 km/h. Muszą mieć też zapewnioną możliwość skutecznego hamowania. Poza tym szerokość hulajnogi elektrycznej i UTO nie może przekraczać 0,9 metra, a masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kilogramów.

Zgodnie z nowym prawem hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona:

1. z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

2. z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

3. z boku – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;

4. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;

5. w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Ponadto ustawodawca zakłada wyposażenie hulajnogi elektrycznej w:

1. numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;

-2. podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne jej ustawienie na podłożu.

Rozporządzenie reguluje także wyposażenie urządzenia transportu osobistego. Zgodnie z nim, UTO powinno być wyposażone:

1. z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

2. z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

Nie bez znaczenia pozostaje widoczność świateł zarówno hulajnóg elektrycznych jak i UTO.

Światła pozycyjne i światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 metrów; dopuszcza się także migające światła pozycyjne. Światła czerwone natomiast nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne - z tyłu.

Urządzenie transportu osobistego podobnie jak hulajnoga elektryczna powinno być też wyposażone w numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający jego identyfikację.

Szczegóły dotyczące wyżej wymienionych regulacji zawiera rozporządzenie dostępne tutaj.