Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

„Strefa zamieszkania” to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

 

Znak „Strefa zamieszkania ” D-40, występuje w zestawie ze znakiem D-41 „Koniec strefy zamieszkania”.

                       

                                                    Źródło zdjęć: www.e-znaki.pl


Strefy te, bardzo często znajdują się na dużych osiedlach mieszkaniowych. Przebywając w takiej strefie warto wiedzieć jak należy się zachować.

Podstawowe zasady obowiązujące w strefie to:

 1. Postój pojazdów jest dozwolony wyłącznie w miejscach wyznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi. Postój w miejscu innym niż wyznaczone stanowi wykroczenie.
 2. Dopuszczalna prędkość pojazdów na tej drodze to 20 km/h.
 3. Piesi mają pierwszeństwo na drodze i mogą poruszać się całą szerokością jezdni. Kierujący pojazdami w takiej sytuacji zobowiązani są zachować szczególną ostrożność. Pieszy może pojawić się na drodze w każdej chwili. Jednakże obecność pieszych na jezdni, nie zwalnia ich z obowiązku zachowania ostrożności.
 4. Nie ma obowiązku wyznaczania przejść dla pieszych i znakowania ich znakami pionowymi.
 5. Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
 6. Dziecko do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej.
 7. Skrzyżowania są równorzędne, co oznacza, że obowiązuje zasada tzw. „prawej ręki”. Kierujący pojazdem po naszej prawej stronie na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo.
 8. Wyjazd ze strefy na drogę to włączanie się do ruchu, tak więc kierujący zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego.  


W „Strefie zamieszkania” obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. Za ich złamanie można zostać ukaranym mandatem. Pojazd może być też usunięty z drogi na koszt właściciela.

Przypominamy, że zgodnie z art. 130a ust. Prawo o Ruchu Drogowym pojazd usuwany jest z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 1. pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 2. pozostawienia pojazdu w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 3. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.


Pamiętajmy również, że przebywając w „Strefie zamieszkania” jesteśmy na drodze i obowiązuje nas zasada ograniczonego zaufania (art.4 PRD) zgodnie z którą:

„Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają, chyba, że okoliczności wskazują na możliwości odmiennego ich zachowania”.