Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Dzieci i młodzież podczas spotkań z funkcjonariuszami Straży Miejskiej otrzymują garść praktycznych porad na bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

 

W dniu dzisiejszym, 2 sierpnia br., Sekcja ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Grudziądzu przeprowadziła spotkanie z grupą młodych ludzi w Bibliotece Miejskiej przy ul. Legionów 28.

W trakcie spotkania najmłodszym przekazano podstawowe zasady bezpieczeństwa wynikające z pobytu nad wodą, w górach, w lesie, w domu czy na podwórku. Jednocześnie wyjaśniono konsekwencje nieprzemyślanego skoku do wody. Odświeżono również zasady poruszania się rowerem po drogach, przypomniano numery alarmowe odpowiednich służb ratowniczych oraz Europejski Numer Alarmowy 112.

W celu zobrazowania omawianych treści wykorzystano tablice edukacyjne. Celem spotkania było przybliżenie najmłodszym, na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażeni podczas wakacyjnych wypraw.

Na zakończenie uczestnikom rozdano elementy odblaskowe,  młodsi natomiast otrzymali opaski identyfikacyjne.