Dzisiaj przedstawiciele Wyższej Szkoły Demokracji podpisali porozumienie z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi. W wydarzeniu wziął udział prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

 


21 lipca, w siedzibie Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, podpisano porozumienie w zakresie nauki z ukraińską szkołą wyższą.

Międzynarodowa współpraca z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem pozwoli grudziądzkiej uczelni m.in. na publikację badań naukowych w czasopismach zagranicznych, pozyskanie światowej klasy profesorów czy na organizację międzynarodowych konferencji naukowych. Porozumienie dotyczy również wymiany studenckiej i oferty podwójnego dyplomowania.

– Kooperacja z ukraińską szkołą wyższą to prestiżowe wyróżnienie dla grudziądzkiej uczelni. Ten przełomowy moment umocni pozycję WSD na rynku edukacyjnym. To porozumienie na pewno otworzy wiele drzwi – mówił prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

Ukraiński uniwersytet to szkoła z ponad 100-letnią tradycją. Uczelnia kształci prawie 12 tyś. studentów na 50 wydziałach.

Porozumienie podpisali: pełnomocnik Uniwersytetu prof. Igor Grygus, Rektor Wyższej Szkoły Demokracji dr Izabela Liczmańska oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Demokracji mgr Angelika Kubala.


Natalia Granica

Biuro Prasowe i Medialne