Informujemy, że będą miały miejsce przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych w powiecie grudziądzkim. Poniżej przedstawiamy harmonogram miejsc, wraz z datami i godzinami, w których przywidziano utrudnienia:

 

20.07.2021 w godz. 900-1400 Stacje: Nowe Mosty 3 i 5

21.07.2021 w godz. 1000-1330 Grudziądz, ulica Zawiszy Czarnego

21.07.2021 w godz. 900-1300 Grudziądz, stacja: Owczarki 15, obwód 100

22.07.2021 w godz. 1000-1330 Grudziądz, stacja: Konopnickiej, obwód 600

23.07.2021 w godz. 800-1000 Grudziądz, stacja: Rataja 2 (obca)

23.07.2021 w godz. 1200-1500 Grudziądz, stacja: Dębowe Wzgórze 2

23.07.2021 w godz. 800-1200 Grudziądz, stacja: Rządz 5

23.07.2021 w godz. 900-1300 Grudziądz, stacja: Włodka, obwód 700


Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy.


ENERGA-OPERATOR SA