Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza zaprasza wszystkich przedsiębiorców na spotkanie online dotyczące m.in. obszarów wsparcia unijnego w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

 


11 czerwca o godzinie 9:30 odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców. Będzie to spotkanie w ramach Projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Program finansowany jest z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.

Podczas spotkania zostaną omówione źródła finansowania rozwoju firmy oraz obszary wsparcia unijnego w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina. Szczegółowy program znajduje się tutaj.

LINK DO REJESTRACJI


Biuro Prasowe i Medialne