Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski wziął dziś, 14 maja, udział w Konwencie Samorządów Powiatu Grudziądzkiego. Spotkanie odbyło się w Grucie, a poświęcone było naborowi w szeregi Terytorialnej Służby Wojskowej.

To kolejne w ostatnim czasie spotkanie Prezydenta Miasta z przedstawicielami 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Poprzednie odbyło się w drugiej połowie kwietnia i miało miejsce w grudziądzkim Urzędzie Miejskim.

Rozmawiano wówczas o powstawaniu w Grudziądzu 83. Batalionu Lekkiej Piechot w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, do którego trwa rekrutacja chętnych.

Dziś, 14 maja, spotkanie o podobnej tematyce, ale w szerszym gronie, odbyło się w Urzędzie Gminy w Grucie. Udział w nim wzięli bowiem jeszcze przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Grudziądzkiego oraz Gmin należących do Powiatu, a także przedstawiciele służb mundurowych.

Dyskutowano na temat funkcjonowania tego typu formacji wojskowych, rekrutacji chętnych i wielu innych sprawach, jakimi zajmują się Wojska Obrony Terytorialnej i jak mogą współpracować zarówno z jednostkami samorządowymi, jak i służbami mundurowymi.

– To, jak ważną rolę spełniają Wojska Obrony Terytorialnej, pokazuje czas pandemii – podkreśla Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza. – Wojska te wspierają w Grudziądzu między innymi funkcjonowanie szpitala czy policji w zakresie podejmowania działań związanych z pandemią koronawirusa. To dla wszystkich nieocenione wsparcie.


Karol Piernicki

Biuro Prasowe i Medialne