13 maja odbyły się uroczystości z okazji 120. rocznicy urodzin rtm. Witolda Pileckiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz miasta oraz lokalnych organizacji patriotycznych.
W godzinach przedpołudniowych uroczystości obejmowały Mszę Świętą w grudziądzkiej Farze, złożenie wiązanek pod pomnikiem rtm. Pileckiego oraz poświęcony mu wykład. Następnie, o godz. 19.00 tego samego dnia, ponownie uczczono tego wielkiego patriotę i bohatera składając kwiaty i zapalając znicze pod jego grudziądzkim pomnikiem. Z ramienia władz miasta udział w uroczystościach wzięli sekretarz Andrzej Cherek oraz pełnomocnik prezydenta ds. koordynacji uroczystości patriotycznych Łukasz Piasecki.


Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. Pochodził z rodziny szlacheckiej o tradycjach patriotycznych. W latach międzywojennych co roku przyjeżdżał do Grudziądza na miesięczny kurs szkoleniowy dla oficerów Kawalerii. W okresie II Wojny Światowej z własnej woli znalazł się w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie zorganizował siatkę konspiracyjną. Po ucieczce z obozu służył w oddziale III Kedywu KG AK oraz brał udział w Powstaniu Warszawskim. Następnie, po pobycie w niewoli niemieckiej, dołączył do II Korpusu Polskiego we Włoszech. Na rozkaz gen. Andersa wrócił do Polski, gdzie miał prowadzić działalność wywiadowczą. Po aresztowaniu przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa został skazany na karę śmierci. Prezydent Bierut nie zgodził się na ułaskawienie i 25 maja 1948 r. wyrok został wykonany poprzez strzał w tył głowy.


Marcin Mielnicki

Biuro Prasowe i Medialne