Rower to idealny środek transportu, tym bardziej teraz kiedy dni są coraz cieplejsze i jazda rowerem może być przyjemna i wygodna. Ważne również aby jazda była bezpieczna, tym bardziej gdy jedzie z nami dziecko.

 

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż w niektórych sytuacjach  dziecko i jego opiekun obowiązani są poruszać się chodnikiem. Warto znać podstawowe zasady dotyczące poruszania się małych rowerzystów. Zasady te wynikają przede wszystkim z ustawy prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 wspomnianej ustawy dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone w dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Oznacza to, że dziecko we wskazanym wieku ma być przewożone w foteliku rowerowym bądź przyczepce rowerowej.

Z kolei art. 2 ust. 18 określa pojęcie pieszego. Jest nim miedzy innymi osoba „w wieku do lat 10 kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej”. Oznacza to, że dziecko do 10 roku życia kierujące rowerem traktowane jest jako pieszy i nie może poruszać się po jezdni. Może poruszać się wyłącznie po chodniku i tylko pod opieką osoby dorosłej. Co ważne, osoba dorosła opiekująca się dzieckiem, które jedzie rowerem może iść obok niego po chodniku lub jechać rowerem również po chodniku.

Warto pamiętać też o strefie zamieszkania ograniczonej znakami drogowymi D40 i D41.

                

W strefie zamieszkania pieszy ma prawo poruszać się całą szerokością jezdni. Dotyczy to również małych rowerzystów.

Podkreślić należy, że kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych określonych w przepisach art. 11 ust. 1-3 ustawy prawo o ruchu drogowym, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10, czyli lewą stroną jezdni, jak piesi. 

O wskazówkach na sezon rowerowy pisaliśmy tutaj.