Dzisiaj o godz. 12:00 przy Skwerze Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy informacyjnej dotyczącej Zbrodni Pomorskiej oraz 10 grudziądzkich zakładników zamordowanych przez okupantów niemieckich 29 października 1939 roku.
W niedzielę 29 października 1939 roku na targowisku w Grudziądzu dokonano publicznej egzekucji 10 Polaków skazanych za zbrodnicze rozlepianie antyniemieckich plakatów. Wszyscy zamordowani byli członkami Polskiego Związku Zachodniego. Po dziś dzień nie ustalono miejsca ich pochówku.

Aby uczcić ich pamięć odsłonięto 30 kwietnia tablicę informacyjną poświęconą tamtej egzekucji oraz Zbrodni Pomorskiej. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, pełnomocnik prezydenta ds. koordynacji uroczystości patriotycznych Łukasz Piasecki, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Michał Czepek, Radny Marek Czepek, Dyrektor Muzeum w Grudziądzu Wioletta Pacuszka oraz Kustosz Muzealny Dawid Schoenwald.

Wkrótce po napaści na Polskę, jesienią 1939 roku Niemcy rozpoczęli realizację polityki eksterminacji polskiej ludności cywilnej na terenach wcielonych do III Rzeszy. Była to zakrojona na szeroką skalę operacja, zaplanowana jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych, wymierzona przede wszystkim przeciwko inteligencji i osobom zaangażowanym w umacnianie polskości. Największe zbrodnie miały miejsce na obszarze przedwojennego województwa pomorskiego.

Październikowa egzekucja nie oznaczała końca niemieckich represji. Już wkrótce straciły życie kolejne grupy osób. Ginęli przedstawiciele elit, rolnicy i rzemieślnicy. Wielu deportowano do obozów koncentracyjnych. Za przynależność do narodu polskiego płacono wówczas cenę życia. Tablica informacyjna zamieszczona przy Skwerze Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę przypomina o tamtych tragicznych wydarzeniach.


Marcin Mielnicki

Biuro Prasowe i Medialne