Centrum Kultury Teatr zaprasza wszystkich fotografujących do udziału w konkursie Grudziądz Foto 2021. Prace przyjmowane będą do 23 maja w pracowni plastycznej CK Teatr W tegorocznej edycji zdjęcia tematycznie muszą dotyczyć Grudziądza w roku 2019 i 2020.

 
Grudziądz Foto jest konkursem z wieloletnią tradycją, dotyczącym życia miasta i wydarzeń z nim związanych. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący (profesjonalni i nieprofesjonalni), którzy nadeślą prace. Zdjęcia oceniane będą w czterech kategoriach:

– fotografia reportażowa

– fotografia artystyczna

– najlepszy debiut

– fotografia wykonana telefonem komórkowym

Do konkursu nadsyłać można prace zarówno czarno-białe jak i kolorowe, nieprezentowane wcześniej w innych konkursach. Obowiązujący format nadsyłanych fotografii to 20 x 30 cm. Prace w innym formacie nie będą oceniane przez jurorów. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac, nie więcej jednak niż 20 sztuk. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić godło (symbol, znak graficzny), krótki opis rejestrowanego zdarzenia, miejsca oraz informację czy autor brał udział we wcześniejszych edycjach konkursu. W zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem powinny znajdować się: imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy lub adres e-mail. Najważniejszym wyróżnieniem w tym konkursie jest Grand Prix w postaci wyjazdu do Brukseli dla dwóch osób.

Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej, której otwarcie i zarazem rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 17 czerwca w Galerii Akcentu. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.teatr.grudziadz.pl.

 

CKT