Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Poddano ocenie kolejne zadanie złożone w ramach Inicjatywy Lokalnej. Ze względu na panującą pandemią koronawirusa głosowanie odbyło się przez Internet. Udostępnienie mieszkańcom nagrań wideo z lat 90. dokumentujących życie i obyczaje naszego miasta to kolejny pomysł grudziądzan.

 


źródło: pexels.com

Tym razem głosowanie zespołu do spraw oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej pod względem celowości inicjatywy z punktu widzenia społeczności lokalnej odbyło się drogą mailową. Z uwagi na stan epidemii każdy z członków oddał swój głos odpowiadając na maila pracownika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

W skład dwunastoosobowego zespołu do spraw oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej pod względem celowości inicjatywy z punktu widzenia społeczności lokalnej wchodzą: wiceprezydent Szymon Gurbin, sekretarz Miasta Andrzej Cherek, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kowarowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Napolski, radny Marek Czepek, radny Grzegorz Klein, dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Marek Iwiński, architekt miasta Anna Dekarczyk-Czajka, architekt zieleni Tatiana Szymańska, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Ewa Niewiadomska-Roman, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Jarosław Murgała oraz reprezentantka organizacji pozarządowych Krystyna Nowak.

Zespół głosował nad realizacją zadania „Udostępnienie mieszkańcom nagrań wideo z lat 90 dokumentujących obyczaje i życie kulturalne miasta”. Zadanie polega na udostępnieniu mieszkańcom zdigitalizowanych nagrań VHS, które realizowane były przez Studio Produkcji TV Akcent. Około 900 kaset zostanie przeniesionych na nośnik cyfrowy. Pliki wideo umieszczone zostaną na serwerze miejskim, skąd będą udostępnione poprzez stronę Centrum Kultury Teatr i będą dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Zadanie zostało ocenione pozytywnie i przyjęte do realizacji. Prezydent zaakceptował zadanie, dzięki czemu powołana komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w najbliższym czasie rozpocznie realizację projektu.

Wnioskodawcą zadania był Marcin Łapiński. Całkowita kwota wsparcia z Ratusza wyniesie 15 714 złotych. Twórca projektu wnioskował o 15 000 zł, ale po weryfikacji merytorycznej zwiększono kwotę do 15 714,00 zł. Tym samym zadanie to wyczerpuje pulę na inicjatywę lokalną na rok 2020.

Przypominamy, że na realizację pomysłów i przedsięwzięć mieszkańców zagospodarowano w budżecie miasta milion złotych.Natalia Granica

Biuro Prasowe i Medialne