Ministerstwo Sportu wydłużyło termin składania i rozpatrzenia wniosków dot. dofinansowania klubów sportowych w ramach Rządowego Programu „KLUB”. Wnioski o wsparcie finansowe, małe i średnie kluby sportowe mogą składać do 9 kwietnia 2020 roku. Ich rozpatrzenie nastąpi do 4 czerwca.


Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:

- 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
- 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki można przeznaczyć na: organizację obozu sportowego, zakup sprzętu sportowego oraz wynagrodzenia dla trenerów. Na realizację Programu w 2020 roku zaplanowano kwotę 40 mln zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Ministerstwa Sportu: www.gov.pl/sport.


Biuro Prasowe i Medialne