Powstanie kolejny odcinek ścieżki rowerowej, wzdłuż ul. Szosa Toruńska. Początek nowej ścieżki zacznie się od ul. Południowej do istniejącego już chodnika na granicy miasta.
W ubiegły piątek Prezydent Maciej Glamowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach którego wykonany zostanie kolejny etap budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta. Prawie cała ścieżka poprowadzona będzie wzdłuż istniejącego ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie teren o którym mowa jest niezagospodarowany, znajduje się tam trawnik. Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 to 2 060 295,64 zł (85% wartości kosztorysowej). Na 11 lipca planowane jest otwarcie ofert na roboty budowlane o godz. 10.15.

Obecna droga dla rowerów wzdłuż Szosy Toruńskiej jest najstarszym grudziądzkim traktem dla jednośladów i jednocześnie jest tam największe natężenie ruchu. Służy nie tylko mieszkańcom Mniszka, ale głównie pracownikom licznych zakładów zlokalizowanych wzdłuż Szosy Toruńskiej, Magazynowej i Składowej.

Biuro Prasowe Prezydenta
/BA