W sobotę 11 maja obchodziliśmy Dzień Bez Śmiecenia. Tego dnia odbyła się kolejna odsłona sprzątania miasta z osadzonymi, a Zespół ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej uczestniczył w spotkaniu z działkowcami.

 

W akcji sprzątania Grudziądza, którą Straż Miejska organizuje wspólnie z Zakładem Karnym nr 1, wzięło udział ośmioro osadzonych. Posprzątali oni ulice, których inne fragmenty porządkowane były już 13 kwietnia, a mianowicie Łyskowskiego oraz Karabinierów.

Tego samego dnia funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej uczestniczyli w spotkaniu z działkowcami ROD im. Elizy Orzeszkowej, gdzie informowali uczestników zebrania o zasadach selektywnego zbiegania odpadów komunalnych oraz korzyściach dla środowiska płynących z faktu segregacji śmieci. Strażnicy rozdawali też ulotki przygotowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

Szeroko na temat zasad segregacji pisaliśmy tutaj.